PERSONVERNERKLÆRING 

 

Denne personvernerklæringen inneholder informasjon du har krav på når det samles inn opplysninger om deg, for eksempel fra nettstedet vårt, samt generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger. Når vi skriver «du» i denne erklæringen, mener vi deg som kunde, potensiell kunde eller andre relevante parter.

 

FLASKEFOND AS (juridisk selskap for Oppreist) er behandlingsansvarlig for den bruk av personopplysninger som det redegjøres for i denne erklæringen. Det betyr at FLASKEFOND AS er ansvarlig for å sikre opplysningene dine og at dine rettigheter ivaretas.

 

1. Kontaktopplysninger og personvernansvarlig

Vennligst kontakt oss dersom du har noen spørsmål eller kommentarer om vår personvernpraksis, datalagringsvilkår eller personvernerklæring. Du kan kontakte oss på følgende måter:

 

Oppreist har en egen personvernansvarlig og du kan ta kontakt med oss for spørsmål om behandling av personopplysninger til: personvernombud@oppreist.com 

 

2. Hvilke typer personopplysninger samler vi inn?

Personopplysninger er alt som direkte eller indirekte kan knyttes til deg som person, slik som navn og adresse. De fleste personopplysningene vi registrerer om deg vil innhentes direkte fra deg som kunde, potensiell kunde eller annen part i forbindelse med at du tar kontakt med oss.

 

Data tilknyttet deg som vi samler inn er: navn, epost, selskapsnavn. 

 

3. Hvilke formål brukes personopplysningene til?

Dataene brukes først og fremst for at vi som selskap skal kunne kontakte deg, og for kundeoppfølging, kundeadministrasjon og markedsføring rettet mot deg. 

 

4. Deling og innhenting av personopplysninger

Noen ganger utleverer vi personopplysninger til andre, men kun når vi har lovbestemt adgang til det, det er berettiget interesse eller du har gitt oss ditt forhåndsamtykke. Bruk av underleverandører som vi kontrollerer med databehandleravtaler er ikke ansett som utlevering.

 

Databehandlere:

Selskapet benytter seg av leverandører som i noen tilfeller lagrer, håndterer eller flytter dine personopplysninger på vegne av oss. Vi har alltid avtaler med slike leverandører som sikrer dine persondata. For eksempel benytter vi oss av skyløsningsleverandører (f.eks. Google).

 

Overføring av personopplysninger til land utenfor EU/EØS:

Dine personopplysninger er først og fremst lagret innen EU/EØS. Grunnet våre tekniske løsninger, kan vi i enkelte tilfeller og for å ivareta formålene beskrevet ovenfor, overføre personopplysninger også til øvrige land. Slik overføring vil alltid skje i samsvar med gjeldende personvernregelverk for internasjonale overføringer.

 

5. Sikkerhetstiltak

Vi benytter oss av flere mekanismer og tiltak for å sikre dine personopplysninger mot tap, misbruk eller uautorisert endring. Slike mekanismer inkluderer konfidensialitetsbestemmelser, autentisering av grensesnitt, tilgangskontroll basert på brukerbehov samt kryptering og regelmessig back-up av databaser.

 

6. Særlig om samtykke som behandlingsgrunnlag

Vi benytter oss av flere mekanismer og tiltak for å sikre dine personopplysninger mot tap, misbruk eller uautorisert endring. Slike mekanismer inkluderer konfidensialitetsbestemmelser, autentisering av grensesnitt, tilgangskontroll basert på brukerbehov samt kryptering og regelmessig back-up av databaser.

 

7. Hva er dine rettigheter?

Vi passer godt på personopplysningene dine, og derfor er det viktig for oss at du er kjent med hvilke rettigheter du har. Du har rett til å kreve innsyn, korrigering eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. 

 

Du har også rett til å protestere på vår behandling av opplysningene dine der vi har bedt om samtykke til å behandle opplysninger om deg og rett til å trekke dette samtykket tilbake. Du har rett til å levere en klage til tilsynsmyndigheten som er Datatilsynet.

 

8. Endring av personvernerklæring

 

Selskapet vil fra tid til annen endre personvernerklæringen og oppfordrer deg til å gjøre deg kjent med innholdet med jevne mellomrom.